Uitgebreide zorg

Elk SAG gezondheidscentrum biedt u een uitgebreid zorgaanbod. Onze zorgverleners werken onderling én op wijkniveau samen. Zo kunnen wij u zorg van hoge kwaliteit verlenen. Op elk gebied, hoe jong of oud u ook bent.

Huisartsenzorg bieden al onze centra. Het overige zorgaanbod verschilt per gezondheidscentrum. Hieronder vindt u het aanbod in SAG Osdorp.

> Fysiotherapie

Fysiotherapie Gezondheidscentra Osdorp

Contact:
T: 020 61 04 199 
M: fysiotherapie.osdorp@gmail.com

> Psycholoog

Psychologiepraktijk amsterdam

Contact:
T: 020 61 84 243
M: info@psychologiepraktijkamsterdam.nl

> Medische daignostiek

SALT

Contact:
T: 088 99 97 777

> Tandarts

Tandartspraktijk van den Berg

Contact:
T: 020 61 93 902

> Diëtisten

Diëtistenpraktijk D8

Contact:
T: 06 24 24 81 46
M: info@dietistenpraktijkd8.nl

> Maat-schappelijke dienst-verlening

SEZO

Contact:
T: 020 66 75 100
M: info@sezo.nl